Page 2 - Magazin Jan-Feb WEB1
P. 2

‫‪ 1/2.2019‬תיאטרון ירושלים‬                         ‫תוכן‬

                       ‫הזמנת כרטיסים‬

‫קופת התיאטרון ‪ | 02-5605755‬אתר ‪www.jerusalem-theatre.co.il‬‬

                                     ‫תוכן‬

                     ‫עמוד עמוד‬

          ‫ילדים‬         ‫הצגות ‪48‬‬             ‫‪2‬‬
         ‫מופעים‬         ‫מיוחדים ‪52‬‬            ‫‪23‬‬
‫מופעי ילדים [אמרגנים]‬          ‫מחול ‪54‬‬             ‫‪27‬‬
        ‫תערוכות‬          ‫מוסיקה ‪56‬‬            ‫‪29‬‬
     ‫מידע שימושי‬          ‫עצם הענין ‪ -‬מפגשי תרבות ודעת ‪57‬‬ ‫‪43‬‬
     ‫טבלת אירועים‬          ‫קולנוע ‪58‬‬            ‫‪47‬‬

                          ‫תוכן סדרת הנבחרים‬

                 ‫סדרה‬  ‫מס' הצגה‬  ‫עמוד הצגה‬

              ‫‪6/9/10/11‬‬   ‫שלישית‬   ‫זרים מושלמים‬     ‫‪3‬‬
                   ‫‪13‬‬  ‫רביעית‬  ‫זרים מושלמים‬     ‫‪3‬‬
                   ‫‪16‬‬  ‫שלישית‬              ‫‪4‬‬
                   ‫‪5‬‬  ‫רביעית‬     ‫הילד חולם‬    ‫‪4‬‬
                             ‫הילד חולם‬    ‫‪5‬‬
               ‫‪9/12/16‬‬     ‫שניה‬ ‫רודף העפיפונים‬     ‫‪5‬‬
              ‫‪3/8/14/15‬‬   ‫שלישית‬  ‫רודף העפיפונים‬     ‫‪5‬‬
                      ‫רביעית‬  ‫רודף העפיפונים‬     ‫‪6‬‬
               ‫‪6/10/11‬‬   ‫שלישית‬              ‫‪7‬‬
                   ‫‪4‬‬            ‫שבעה‬    ‫‪7‬‬
                   ‫‪7‬‬    ‫שניה‬       ‫אותלו‬    ‫‪8‬‬
                     ‫שלישית‬        ‫אותלו‬    ‫‪9‬‬
                   ‫‪13‬‬        ‫רומיאו ואמא‬    ‫‪10‬‬
             ‫‪5/10/11/14‬‬     ‫שניה‬      ‫הדיבוק‬    ‫‪10‬‬
                     ‫שלישית‬      ‫במנהרה‬    ‫‪11‬‬
                  ‫‪5/7‬‬  ‫שלישית‬      ‫במנהרה‬
                   ‫‪2‬‬  ‫רביעית‬      ‫היורשת‬
                   ‫‪8‬‬  ‫שלישית‬

                   ‫‪12‬‬

                                     ‫‪2‬‬
   1   2   3   4   5   6   7